Oko i oczko
Ursynowskie Centrum Okulistyki Dziecięcej

Okulistyka dziecięca i dorosłych
Lek. Krzysztof Cieślik
specjalista chorób oczu

Warszawa - Ursynów
ul. Meander 11, klatka IV, lokal U2
tel. 0 888 539 106

Gabinet okulistyczny OKO i OCZKO

Gabinet Okulistyczny Oko i Oczko jest nowo otwartym prywatnym ośrodkiem okulistycznym zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem zachowawczym schorzeń narządu wzroku u dzieci (włącznie z noworodkami i wcześniakami) oraz u dorosłych. Zasadniczą część naszej pracy stanowią najczęstsze schorzenia okulistyczne: zez, wady wzroku, niedrożność dróg łzowych, zapalenie spojówek (alergiczne, bakteryjne, wirusowe), zaćma, jaskra... Jednak nie obce są nam nieco rzadziej spotykane choroby jak: wrodzone dystrofie dna oka (np. Stargardta, Besta, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki), retinopatia wcześniacza, zapalenia błony naczyniowej oka, retinoblastoma, dziedziczne zwyrodnienia szklistkowo-siatkówkowe, albinizm oczny, zaburzenia rozpoznawania barw...

Dzięki ograniczeniu biurokracji (w gabinecie okulistycznym zatrudniony jest tylko personel medyczny) ceny konsultacji specjalistycznej pozostają niezwykle konkurencyjne w stosunku do dużych, sieciowych zakładów opieki zdrowotnej.

Personel medyczny Gabinetu Okulistycznego Oko i Oczko, to wysokiej klasy specjaliści, zdobywający szerokie doświadczenie pracując na co dzień w jednym z najlepszych dziecięcych szpitali klinicznych w Polsce  oraz podnoszący swe kwalifikacje zawodowe, dzięki zatrudnieniu w instytucie naukowym (Patrz - "O nas"). W gabinecie pracuje lekarz specjalista chorób oczu oraz dyplomowana ortoptystka (ortoptysta współdziała z lekarzem w diagnozowaniu oraz leczeniu zeza. W przypadku pacjentów leczonych przez lekarza okulistę w innych ośrodkach, możliwe jest skorzystanie tylko z usług ortoptystki w naszym gabinecie).
Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym, posiadającym aktualne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa: biomikroskop sprzężony z lampą szczelinową, komputerowy autorefraktometr, autorefraktometr ręczny - przydatny w określaniu wady wzroku u niemowląt lub osób nie współpracujących, oftalmoskop obuoczny zapewniający stereoskopowy obraz dna oka, retinoskop, diodowy rzutnik optotypów, synoptofor, testy widzenia barwnego oraz stereoskopowego, tonometr aplanacyjny typu Goldmana...

Okulistyka dziecięca - Warszawa

Copyright © 2010 Oko i oczko