Cennik

gabinet okulistyczny i ortoptyczny

Cennik

gabinet okulistyczny i ortoptyczny

Cennik gabinetu okulistycznego

Badanie okulistyczne: 150 zł
Badanie okulistyczne (soboty): 160 zł

Cennik gabinetu ortoptycznego

Badanie na synoptoforze: 50zł / 30 min.
Ćwiczenia ortoptyczne: 60zł / 30 min.
Ćwiczenia pleoptyczne: 60zł / 30 min.
Diagnoza ortoptyczna: 80 zł
Instruktaż dla rodziców (wraz z materiałami do ćw.): 100zł / 30min.