Okulistyka i Ortoptyka

GABINET OKULISTYCZNY

dr Krzysztof Cieślik

lekarz, specjalista chorób oczu

WYKSZTAŁCENIE

Dyplom lekarski: Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) 1999 r.

Specjalizacja: specjalista chorób oczu (odpowiednik dawnego II stopnia specjalizacji) – 2007 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Aktualne miejsce pracy: Klinika Okulistyki Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu, Al. Dzieci Polskich 20 (od 2007)

Uprzednie miejsce pracy: II Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie SPKSO, ul. Sierakowskiego 13, Warszawa (2001 r. do 2007 r.)

GABINET ORTOPTYCZNY

Dorota Terwińska

dyplomowana Ortoptystka, Optometrysta, mgr Zdrowia Publicznego, licencjat Elektroradiologii

WYKSZTAŁCENIE

  • Dyplomowany Ortoptysta – Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie
  • Optometrysta – Dyplom Pennsylvania College of Optometry
  • Student Optometrii Klinicznej – Salus University
  • Uzupełniające Studia magisterskie: Zdrowie Publiczne w zakresie Organizacji i zarządzania. Uniwersytet medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Tytuł Licencjata Elektroradiologii Akademii Medycznej w Warszawie
  • Technik Elektroradiologii – Studium Medyczne w Białymstoku

SZKOLENIA

Szkolenie z zakresu ortoptykii: Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla ucznióww, Model wspomagania pracy oczu i mózgu. nr. z rejestru 43/III/2010