Oko i oczko
Ursynowskie Centrum Okulistyki Dziecięcej

Okulistyka dziecięca i dorosłych
Lek. Krzysztof Cieślik
specjalista chorób oczu

Warszawa - Ursynów
ul. Meander 11, klatka IV, lokal U2
tel. 0 888 539 106

Krzysztof Cieślik

lekarz, specjalista chorób oczu

Wykształcenie

Dyplom lekarski: Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) 1999 r.

Specjalizacja: specjalista chorób oczu (odpowiednik dawnego II stopnia specjalizacji) - 2007 r.

Doświadczenie zawodowe

Aktualne miejsce pracy: Klinika Okulistyki Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu, Al. Dzieci Polskich 20 (od 2007)

Uprzednie miejsce pracy: II Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie SPKSO, ul. Sierakowskiego 13, Warszawa (2001 r. do 2007 r.)

Dorota Terwińska

dyplomowana Ortoptystka, Optometrysta, mgr Zdrowia Publicznego, licencjat Elektroradiologii.

Wykształcenie:

  • Dyplomowany Ortoptysta - Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie
  • Optometrysta - Dyplom Pennsylvania College of Optometry
  • Student Optometrii Klinicznej - Salus University
  • Uzupełniające Studia Magisterskie: Zdrowie Publiczne w zakresie Organizacji i zarządzania. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Tytuł Licencjata Elektroradiologii Akademii Medycznej w Warszawie
  • Technik Elektroradiologii - Studium Medyczne w Białymstoku

Szkolenia:

Szkolenie z zakresu ortoptykii: Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, Model wspomagania pracy oczu i mózgu. nr. z rejestru 43/III/2010

Andrzej Olechowski

lekarz, specjalista chorób oczu

Wykształcenie

Dyplom lekarski: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005 r

Specjalizacja: specjalista chorób oczu 2013 r

Doświadczenie zawodowe

Aktualne miejsce pracy: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Uprzednie miejsce pracy: I Kliniki Okulistyki WUM

Okulista dziecięcy - Warszawa

Copyright © 2010 Oko i oczko